BRAKE MASTER CYLINDER BNYR4340ZA MC391048 FITS MAZDA

VEHICLE MODEL: MAZDA
PART NO.:BNYR4340ZA MC391048
FITS VEHICLES: MAZDA 3
TYPE: BRAKE MASTER CYLINDER
BORE DIAMETER:25.4mm

VEHICLE MODEL